Home Mobiel Werken

Hoe mobiel bent u?

Ontdek wat er geregeld moet worden om overal veilig te kunnen werken.

Referenties

Explosieve groei

Ontwikkelingen in technologie gaan sneller dan ooit. IDC voorspelt een explosieve groei van applicaties, data, devices en gebruikers. Deze cijfers wijzen erop dat er steeds meer mogelijkheden zijn om mobiel te kunnen werken. Als uw medewerkers mobiel werken ontdekken ze nieuwe mogelijkheden en kansen.

Data (MB)

Groei in data van 10 miljard megabytes in 2015 naar 40 miljard megabytes in 2020.

Devices

Groei in aantal devices die gekoppeld zijn aan internet van 15 miljard in 2015 naar 32 miljard in 2020.

Apps

Groei in aantal geïnstalleerde apps van 156 miljard in 2015 naar 210 miljard in 2020.

Logo Mobiel Werken is NU

Er zijn veel zaken waar u aan moet denken om mobiel werken succesvol te implementeren. De grootste successen zien wij bij organisaties die de gebruikers centraal stellen, zij gaan er immers mee werken. Gebruikers zijn mondiger geworden en hebben individuele behoeften op gebied van IT. De gebruikers centraal stellen is voor veel IT’ers een lastige stap, voor hen staan onder andere standaardisatie, beheersbaarheid en veiligheid centraal. Waar voorheen de IT bepalend was, zullen ze nu moeten luisteren naar de wensen van de business. Dat betekent dat IT meer moet gaan samenwerken en een regierol krijgt.

Scholten Awater heeft al zijn ervaring gebundeld en uitgewerkt in een praktisch stappenplan. Hiermee maakt u van mobiel werken een succes. De vraag is niet of, maar wanneer u de stap naar mobiel werken maakt.

Zo maakt u IT eenvoudig

Binnen alle mogelijkheden hebben wij overzicht gecreëerd. Samen met u doorlopen wij het proces en stellen wij u vragen, zoals:

  • Ondersteunt u alle applicaties die gebruikt worden?
  • Mogen uw medewerkers zelf apparatuur meenemen en gebruiken?
  • Op welke manier beheert u de diversiteit aan mobiele devices?
  • Zijn uw gebruikers bewust van de beveiligingsrisico’s?
  • Hoe gaat u om met de privacy op zakelijke devices van uw medewerkers?
  • Heeft u voldoende capaciteit en middelen om de uitrol van nieuwe devices te regelen?

Heeft u alle vragen beantwoord, het proces doorlopen en sluiten de keuzes aan bij het organisatiebeleid? Dan bent u klaar voor de integratie van mobiel werken binnen uw organisatie. Onze mobility specialisten ondersteunen en adviseren u tijdens dit proces. Zo heeft u als IT alles goed geregeld en zijn uw medewerkers Always On.

 

Fase 1 - Doel

Welke strategische doelen wilt u bereiken met het inzetten van mobiele devices? Als u uw IT-doelen koppelt aan deze doelen is het effect veel sterker. Werk in dit traject samen met uw gebruikers, zij gaan er tenslotte mee werken.

Fase 2 - Kaders

Bepaal welke uitgangspunten belangrijk zijn voor uw organisatie. Denk hierbij onder andere aan eigenaarschap, beheer en beveiliging. Wij werken samen met verschillende partijen die ervaring hebben op dit gebied en u kunnen helpen bij het maken van een beleidsnotitie.

Fase 3 - Kiezen

Vanuit de doelen en kaders maakt u in deze fase concrete keuzes op het gebied van dienstverlening, service en devices. Ook bepaalt u welke merken en leveranciers het beste passen bij uw oplossing.

Fase 4 - Implementatie

In de laatste fase komt alles samen. Hoe betrekt u de gebruikers en zorgt u dat er voldoende kennis en kunde aanwezig is, zodat het ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden? De uitdaging is ervoor te zorgen dat de strategische doelen bereikt worden.

Wilt u aan de slag met mobiel werken?

Wilt u aan de slag met mobiel werken?