Disaster Recovery as a Service

Uw datacenter zelfs beschikbaar bij een calamiteit
Er is altijd een risico dat er iets gebeurt waardoor uw IT-omgeving niet meer functioneert en ook niet snel te herstellen is. Daarom is het aan te raden om uw data ook extern te beleggen en voorzorgsmaatregelen te nemen voor zo’n calamiteit. DraaS zorgt ervoor dat uw data niet verloren gaat en uw datacenter extern wordt opgestart. Deze oplossing biedt een stabiele, snelle en flexibele uitwijkoplossing voor uw IT-omgeving. DraaS draagt niet alleen zorg voor het daadwerkelijk uitwijken van de virtuele servers, maar ook voor het geautomatiseerd opstarten van de omgeving.

Wat krijgt u?

De volgende onderdelen maken deel uit van onze DRaaS-oplossing:

Geheel of gedeeltelijk repliceren van de virtuele datacenter-omgeving, afhankelijk van hoe bedrijfskritisch uw data is.

U krijgt toegang tot een managementportal waar u inzicht heeft in de status van de Disaster Recovery. In de portal start ook het proces om naar het externe datacenter uit te wijken.

Wij verzorgen een periodieke uitwijktest wanneer zich eventueel een calamiteit voordoet.

Wij reserveren resources die nodig zijn bij een uitwijk in het geval van een calamiteit.

Intelligente netwerk managementlaag die bij een uitwijk zorgt dat alles automatisch aangepast wordt zodat de omgeving bereikbaar is.

Voordelen

  • U krijgt een gegarandeerde Disaster Recovery-oplossing buiten uw datacenter.
  • U heeft inzicht in de snelheid waarmee de omgeving weer beschikbaar is bij een calamiteit.
  • U heeft een garantie voor uw datacenter, de data gaat niet verloren en uw datacenter kan extern worden opgestart.
  • Er zijn geen grote investeringen nodig in hardware, want u betaalt alleen wat u gebruikt.
  • U kunt flexibel op- en afschalen.

Datacenter-oplossingen

Maak uw IT-omgeving compleet met de volgende datacenter-oplossingen:

Wanneer u gebruikmaakt van IaaS bevindt zich (een deel van) uw infrastructuur in de cloud in datacenters binnen Nederland. U hoeft geen eigen IT-serveromgeving meer in te richten en onderhouden. Dit regelen wij voor u en u kunt zich focussen op de business en belangrijke core-processen.
BaaS biedt u de zekerheid dat een back-up van uw data veilig wordt opgeslagen, zodat het risico op dataverlies wordt geminimaliseerd. Back-up van data is essentieel om de continuïteit van uw organisatie te garanderen. Het beheer en de controle van de back-up worden door onze specialisten uitgevoerd.
Het creëren van een kostenefficiënte opslaginfrastructuur kan voor IT-organisaties een uitdaging zijn. StaaS biedt u een kostenefficiënte, flexibele en veilige storage infrastructuur met een hoge beschikbaarheid.

Wilt u meer informatie?

Wij komen graag bij u langs om u te adviseren over de best passende oplossing voor uw organisatie. Neem voor meer informatie direct contact op met onze sales afdeling.