Maatschappelijke projecten
MVO betekent duurzaam ondernemen met oog voor de samenleving en het milieu. Een van de aandachtspunten van Centralpoint is investeren in maatschappelijke projecten. Dit aandachtspunt is opgericht om de maatschappelijke betekenis van Centralpoint structureel vorm te geven.

Door samen te werken en krachten te bundelen worden veel dingen een stuk eenvoudiger. Samen bereik je meer dan alleen. Onze stakeholders merken op dat Centralpoint “dichtbij haar eigen identiteit moet blijven‟ in het structureel sponsoren van projecten uit naam van Centralpoint. Laat de branches waarin Centralpoint opereert elkaar versterken. Verbind ICT met zorg en verbind duurzame oplossingen met het onderwijs. Enkele andere citaten van onze stakeholders waren:

  • “Probeer aanzien in de regio te creëren. Nijmegen is belangrijk voor jullie en andersom.”
  • “Koppel je langere tijd aan één organisatie. Zorg voor samenwerking met de klant.”
  • “Ik herinner jullie KiKa kalender, dit initiatief geeft ook ons een goed gevoel.‟

Met dit gegeven hebben wij ervoor gekozen betrokken te zijn bij inspirerende en uitdagende, regionale projecten die aansluiten bij onze markt en onze klanten: ICT, zorg en onderwijs. Mede hierdoor hebben wij ervoor gekozen om ons structureel aan een drietal organisaties te koppelen:

  • NEC Doelbewust.
  • Week van de Techniek Nijmegen.
  • Vrijwilligersactie NL Doet, Oranje Fonds.

Daarnaast stimuleren wij onze medewerkers zelf initiatief te nemen. Medewerkers die willen deelnemen aan zelf gekozen regionale projecten op het snijvlak van ICT, zorg en onderwijs worden hiervoor beloond door onze organisatie.

Voorbeelden
Wij willen een gezond en winstgevend bedrijf zijn door bij te dragen aan de vooruitgang van onze maatschappij. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

  • Dag van de mantelzorg (Leveren van PC’s voor trainingsdoeleinden voor oudere mensen).
  • Week van de Techniek Nijmegen (Bedrijfsexcursie in ons DC, Deelname aan de dag van de Techniek).
  • Partnerschap met MVO Nederland.
  • Wij geven jaarlijks een kalender uit aan onze klanten waarvan de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel.

Persoonlijk advies nodig?

024 – 357 98 88

Werkdagen van 08:30 – 17:30 uur

Verstuur bericht