Uitgepakt leveren

Om u werk uit handen te nemen bij het transport, wordt uw apparatuur in ons distributiecentrum uitgepakt en in speciale rolcontainers geplaatst. Het verpakkingsmateriaal wordt vervolgens CO2-neutraal afgevoerd. Bij grote leveringen scheelt dit ruimte bij het transport en dus ook in het aantal transportbewegingen, waardoor uw CO2-footprint lager wordt.

In een standaard vrachtwagen kunnen 12 blokpallets met onuitgepakte hardware of 24 rolcontainers met uitgepakte hardware vervoerd worden. De hoeveelheid hardware units (bijvoorbeeld laptops, pc’s, monitoren) op een pallet (onuitgepakt) of in een rolcontainer (uitgepakt) is ongeveer gelijk. Als voorbeeld kunnen laptops genomen worden, waarbij er ongeveer 80 in een rolcontainer geplaatst kunnen worden en ongveer 80-95 op een blokpallet (inclusief verpakking).

Bovenstaande heeft tot gevolg dat er indien de hardware uitgepakt geleverd wordt in rolcontainers er ongeveer twee maal zoveel hardware per vrachtrit vervoerd kan worden dan wanneer het op blokpallets geleverd wordt.

Wij stimuleren onze klanten om hun aangeschafte hardware om deze redenen uitgepakt te laten leveren. De laatste jaren hebben we dan ook steeds vaker onze goederen uitgepakt geleverd.

Persoonlijk advies nodig?

024 – 357 98 88

Werkdagen van 08:30 – 17:30 uur

Verstuur bericht