Centralpoint en MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is onderdeel van het beleid van Centralpoint en een voorwaarde voor duurzame groei. Centralpoint doet op een verantwoorde manier zaken met haar stakeholders en is met hen in gesprek over MVO. Daarnaast ondersteunt Centralpoint diverse maatschappelijke projecten.

Wij streven ernaar onze prestaties op het gebied van duurzaamheid continu te verbeteren. Hiertoe hebben we doelstellingen geïntegreerd in de bedrijfsplannen die jaarlijks worden opgesteld en geëvalueerd.

MVO-jaarverslag 2019
Bekijk wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en bereikt op het gebied van MVO. Het MVO-jaarverslag 2019 van Centralpoint kunt u downloaden en lezen door te klikken op de onderstaande button.

MVO-prestatieladder
De MVO-prestatieladder voorziet ons in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid ons beleid te structureren. Door de MVO-prestatieladder verkrijgen wij inzicht in onze duurzame ontwikkeling.

MVO-thema’s

Onderstaand vindt u een overzicht van onze MVO-thema’s waar wij ons voor inzetten.
Social Return
Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. Social Return heeft als doel om de werkstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan werk komen. Centralpoint biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om binnen de organisatie te werken.
Ketenverantwoordelijkheid
Met ketenverantwoordelijkheid krijgt u inzicht in het duurzame gedrag van alle spelers die deel uit maken van uw bedrijfsketen. Als u zelf maatschappelijk verantwoord onderneemt, dan verwacht u dat ook van leveranciers en klanten. Centralpoint wil niet alleen zichzelf maar ook haar stakeholders helpen een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering te hanteren.
Inruil en Recycling
Buiten het elektronische afval vindt steeds meer afval een goede bestemming en belandt er steeds minder op de vuilnisbelt. Wij zetten ons in voor een verantwoorde afvoer van afval en proberen onze afvalstromen zoveel mogelijk te reduceren. Zo wordt bijvoorbeeld het piepschuim naar een bedrijf gebracht dat hier ondervloeren van maakt.

Uitgepakt leveren
Om u werk uit handen te nemen bij het transport, wordt uw apparatuur in ons distributiecentrum uitgepakt en in speciale rolcontainers geplaatst. Het verpakkingsmateriaal wordt vervolgens CO2-neutraal afgevoerd. Bij grote leveringen scheelt dit ruimte bij het transport en dus ook in het aantal transportbewegingen. Waardoor uw CO2-footprint lager wordt.

Energiemanagement
In deze tijd is het belangrijk dat iedereen zuinig omgaat met energie. De overheid verlangt dan ook van bedrijven om hier actief en bewust mee om te gaan. Wij zijn zelfs verplicht om een goed energiemanagementsysteem te hebben met doelstellingen om energieverbruik te verminderen. Als we denken aan energieverbruik dan is dat niet alleen elektriciteit, maar ook ons gasverbruik en brandstofverbruik van het wagenpark.
Duurzaam advies
Voor onze hardware geldt dat wij u naast onze reguliere aanbieding ook graag een duurzame oplossing aanbieden. Door het berekenen van de TCO waarin wij elementen zoals C02-uitstoot, energieverbruik en verpakkingsmateriaal meenemen ziet u dat dat de duurzame oplossingen vaak niet alleen vriendelijk zijn voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Hierdoor wordt het u wel heel eenvoudig gemaakt.
Maatschappelijke projecten
MVO betekent duurzaam ondernemen met oog voor de samenleving en het milieu. Een van de aandachtspunten van Centralpoint is investeren in maatschappelijke projecten. Dit houdt in dat we de maatschappelijke betekenis van Centralpoint structureel vorm geven door het organiseren en ondersteunen van maatschappelijke projecten.
Circulaire economie
In de circulaire economie bestaat afval niet. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waarde-vernietiging te minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur veelal worden vernietigd.

Onze certificeringen

Wilt u meer weten over ons MVO-beleid?

024 – 357 98 88

Werkdagen van 08:30 – 17:30 uur

Verstuur bericht